2010 đã đánh dấu những cột mốc quan trọng trong lịch sử Becas, bao gồm việc phát hành hệ thống Orbit Poker Paging, giao diện web hoàn chỉnh hệ thống quản lý bán lẻ POS và hệ thống phân trang báo động tích hợp

Đầu năm 2011, Becas chính thức khai trương hoạt động kinh doanh bao cấp tại Melbourne, Úc và Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhu cầu gia công phần mềm tại Việt Nam ngày càng tăng, được thúc đẩy bởi nền kinh tế Việt Nam đang bùng nổ, dẫn đến sự mở rộng tại Việt Nam của chúng tôi.