Hệ Thống Quản Lý Tòa Nhà Thông Minh

(Buidling Mangement System)

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ BÃI ĐẬU XE

Becas cung cấp dịch vụ thiết kế và lắp đặt hoàn chỉnh cho hệ thống thông gió bãi đậu xe (CPVS). Becas CPVS bao gồm Bộ điều khiển chính Becas, Bảng điều khiển công tắc, VSD (Ổ đĩa tốc độ thay đổi), cảm biến CO (CO2, NO2), Quạt xả và ống dẫn hoàn chỉnh.
Hệ thống CPVS Becas quản lý và kiểm soát khí thải xe hơi như CO và NO2 trong bãi đậu xe (đặc biệt là bãi đậu xe ngầm) đến mức điểm đặt mong muốn (30 ppm). Bộ điều khiển thông gió Becas sẽ đọc mức khí CO (NO2) từ cảm biến CO (NO2) liên tục và điều chỉnh tốc độ Quạt xả để trích xuất không khí phụ thuộc vào mức đọc cảm biến CO (NO2). Vì tốc độ quạt thông gió có thể được kiểm soát để tiêu thụ năng lượng điện cũng có thể giảm.

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

0909 138 809