Hệ Thống Gọi Y Tá

Becas cung cấp hệ thống gọi y tá ( Nurse Call System) cho các trung tâm y tế, bệnh viện. Có hai loại thiết bị gọi y tá: Loại đơn giản không dây (Wireless Call) và loại chuyên nghiệp hơn là loại có dây.

Hệ Thống Gọi Y Tá Không Dây (Wireless) - BNCW

Hệ Thống Gọi Y Tá Không Dây (Wireless) BNCW là hệ thống đơn giản có giá thành thấp, chi phí lắp đặt và bảo trì thấp. Hệ thống có thể giám sát các cuộc gọi tối đa 50 giường bệnh. Bệnh nhân chỉ cần gọi y tá hay bác sĩ, chỉ cần nhấn nút hay kéo dây cuộc gọi sẽ được truyền về phòng trực y tá (khoảng cách tối đa từ 300-400 mét) bằng sóng radio UHF. Hệ thống bao gồm một bảng điều khiển với 50 nút nhấn, các nút nhấn tại giường bệnh và các thiết bị y tá đeo và xóa cuộc gọi khi đã đpá ứng cuộc gọi.

Nút nhấn gọi y tá bao gồm 2 nút nhấn: một gọi y tá và một gọi bác sĩ, đèn màu đỏ sẽ sáng báo hiệu là cuộc gọi đã được chuyển đi. Nút nhấn gọi y tá có thể được gắn thêm một sợi dây kéo cho những giường bệnh có bệnh nhân nặng không tiện ngồi dậy

Dây đeo y tá hay bác sĩ khi nhận được cuộc gọi và đến giường bệnh, phảo quét dây đeo lên nút nhấn để kết thúc cuộc gọi

Khi có cuộc gọi từ giường bệnh đến, nút nhấn tren bảng điều khiển sẽ sáng đến màu xanh, nếu quá thời gian qui định mà y tá vẫn chưa kết thúc cuộc gọi thì nút nhấn sẽ chuyển qua màu đỏ. Đồng thời bảng điều khiển sẽ phát âm thanh báo động mỗi khi có cuộc gọi mới đến.

Hệ Thống Gọi Y Tá kết nối mạng LAN (BNCL)

Hệ Thống Gọi Y Tá kết nối mạng LAN (BNCL) được sử dụng cho các trung tâm y tế/ bệnh viện lớn với tổng số khoa và giường bệnh lên đến vài trăm giường. Hệ thống BNCL là một hệ thống đưa trên máy tính PC chủ và hệ thống có thể được tích hợp (interface) với rất nhiều hệ thống khác ví dụ như cuộc gọi có thể gửi đến Pagers, DECT phone, Smart Watch, Tablet. Ngoài ra phần mềm BNCL có thể giám sát từng cuộc gọi, lịch phân công y tá hay bác sĩ trực nào người nhận cuộc gọi, thời gian mỗi cuộc gọi là bao lâu mới được nhân viên y tế đáp ứng.

Nurse Call Room Controller (NCRC)

Tại mỗi phòng sẽ được lắp đặt thiết bị gọi là Nurse Call Room Controller (NCRC). NCRC tại mỗi phòng sẽ được kết nối vô mạng LAN của trung tâm y tế. Mỗi NCRC có thể kết nối tối đa 12 nút nhấn cho 12 giường bệnh và 6 đèn (Over Room Light). Tất cả NCRC đều được kết nối với một máy chủ đặt tại phòng điều khiền. Với NCRC tất cả cuộc gọi tại giường bệnh đều được ghu nhớ ngày vào cơ sở dữ liệu bảo đảm không có cuộc gọi nào bị bỏ sót hay quên.


ush to Call System