Thiết bị điều khiển tự động

Thiết Bị Điều Khiển Tự Động bằng sóng radio (Wireless Remote Control)

Becas cung cấp các thiết bị điều khiển tự động bằng sóng radio, có rất nhiều ứng dụng sử dụng công nghệ điều khiển này, ví dụ như trong các hệ thống xử lý chất thải rắn, khi các bồn chứa gần đầy cần báo động bằng tin nhắn đến mobile phone. Một ứng dụng khác trong điều khiển việc đóng hay mở cổng (barrier, swing gate, slide gate) tự động khi ra vào trong các bãi giữ xe của toà nhà thông minh, xưởng sản xuất.

Thiết Bị Báo Động Bằng Tin Nhắn SMS

Thiết bị có 2 inputs để nối với 2 cảm biến, ví dụ cảm biến phát hiện khói ( Smoke sensor), cảm biến chuyển động (Motion Sensor). Khi cảm biến kích hoạt, thiết bị sẽ tự động gửi tin nhắn báo động SMS đến 8 số phone được lâp trình sẵn.