Casino Gaming System

Hệ thống Gaming/Slot Machines trong Casino

Becas cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, lắp đặt và vận hành tất cả các thiết bị EGM (Electronic Gaming Machine) và phần mềm quản lý Casino. Becas có hơn 15 năm làm việc với các tập đoàn lớn về Gaming trên thế giới như IGT, Aristocrat, Tabcorp, Ebet.

Interface to major Gaming Servers.