Khách Sạn – Resort

Khách sạn – resort luôn tìm cách nâng cao chất lượng và doanh thu, để làm tốt việc đó phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, thỏa mãn trong mọi trường hợp là ưu tiên hàng đầu. Vấn đề này không còn khó khăn cho doanh nghiệp bạn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đội ngũ nhân viên Becas đã nghiên cứu, xây dựng thành công hệ thống quản lý khách hàng hoàn chỉnh.

Phần mềm quản lý bán hàng

Becas POS sử dụng cho mọi qui mô khách sạn từ 1 đến 5 sao, Resort, Khách sạn mini…Chúng tôi luôn nâng cao chất lượng phần mền để đáp ứng các nhu cầu thay đổi giúp bạn mang lại thành công trong quản lý khách sạn.
Chức năng chính:
• Quản lý tài sản
• Hệ thống đặt giữ chỗ online và offline
• Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng
• Thẻ khác hàng thành viên
• Hệ thống đặt hàng, quản lý kho
• Tích hợp máy POS, thanh toán trực tuyến
• Hệ thống back-office
• Hỗ trợ Smartphone, Ipad

Phần mềm gửi tin nhắn

Thiết lập nội dung chăm sóc khách hàng như chúc mừng sinh nhật, các ngày nghỉ, lễ tết, cám ơn khách hàng đã sử dụng dịch vụ, quảng cáo về dịch vụ phòng, dịch vụ khuyến mãi…
Hệ thống nhắc nhở công việc cần làm nhằm tăng chất lượng dịch vụ cho khách sạn/ resort:
VD: Khách hàng đặt phòng-> gần đến ngày hệ thống gửi tin nhắn đến nhắc nhở khách.

Hệ thống gọi phục vụ

Becas đã kết hợp tuyệt vời hệ thống Nút Gọi và Máy Nhắn Tin Pager với mục đích mang đến cho khách hàng sự phục vụ hiện đại hơn – nhanh chóng hơn .
Cách thức hoạt động:
Khi khách hàng có nhu cầu cần phục vụ như gọi món ăn, nước uống, tính tiền, … thì khách hàng chỉ cần nhấn nút [ CALL ] trên Nút Gọi. Tin nhắn sẽ được gửi đến Pager của nhân viên phục vụ đồng thời màn hình trung tâm sẽ hiển thị số của bàn ( phòng ) cần phục vụ. Khi nhân viên đến bàn cần phục vụ thì nhấn nút [ CANCEL ] trên Nút Gọi để báo đã phục vụ, số của bàn gọi phục vụ sẽ được xóa khỏi màn hình trung tâm và Pager.

write my essaywrite my essay

Obtain a particular essay or dissertation from the pro creating support for being protected from unable ones course! Specialist creators in addition to affordable selling prices functioning on your profit. Buy today essay writer.