POS System

Becas cung cấp tất cả thiết bị điều khiển tự động đóng mở cổng

Becas tích hợp công nghệ ALPR ( automatic license plate recognition ) để điều khiển đóng mở cổng tự động

Hệ thống cổng trượt (sliding) tự động

Hệ thống cổng tự động cánh mở (Swing Gate)

Hệ thống cổng thanh chắn (Barrier/Boom Gate)

Ứng dụng đặt món trên điện thoại thông minh cho nhân viên

Ứng dụng khách hàng tự phục vụ

Hệ thống hiển thị nhà bếp

Hệ thống tin nhắn

Quản lý hàng tồn kho